אינ-בר
מידע אישי לסטודנט - אוניברסיטת בר-אילןלקביעת סיסמה בכניסה ראשונה / איפוס סיסמה

הנחיות לאיפוס / קביעת סיסמה

לידיעתכם, איפוס הסיסמה מאפס את הסיסמה לכלל המערכותאת אפליקציית בר-אילן (Mobitti), כבר הורדת??