אינ-בר
מידע אישי לסטודנט - אוניברסיטת בר אילן

הנחיות לאיפוס / קביעת סיסמה

לידיעתכם, איפוס הסיסמה מאפס את הסיסמה לכלל המערכות את אפליקציית בר-אילן (Mobitti), כבר הורדת?